BİZ KİMİZ?

Etik İlkelerimiz

Üst Seviyede Sorumluluk Almak ve Örnek Davranış Sergilemek

Roketsan’lı, işi ile ilgili en üst seviyede sorumluluk alır ve bunun gereğini yerine getirir. Roketsan’lıdan; akılcı, planlı, verimli, katılımcı, uyumlu ve huzurlu bir çalışma ortamının yaratılmasında ve bu ortamın yaşatılmasında samimi katkı beklenir. Diğer taraftan her kademedeki yönetici; ekip elemanlarını, şirket kültürünü oluşturan genel çalışma ilkeleri, politikaları, uygulamaları hakkında bilgilendirir, davranışlarıyla örnek olur, iş yaşamında her zaman onları destekler. Bu bağlamda, ekip çalışması kültürünün içselleştirilmesi tüm yöneticilere düşen çok önemli bir görevdir.

Şirket Değerlerine Bağlı Olmak

Şirketin en büyük değeri bir birey olarak Roketsan’lının kendisidir. Roketsan’lı; yönetmelik, el kitabı, prosedür, talimat ve şirketin diğer pratikleri ile esaslara bağlanmış olan şirket değerlerini ve usullerini benimser, uygular ve sürekli geliştirir.

Şirket Kaynaklarını Verimli Kullanmak

Roketsan; fiziksel varlıklar (tesisler, malzemeler), finansal kaynaklar, ticari sırlar, patentler, tescilli markalar, özel bilgiler ve fikir hakları dahil olmak üzere çok sayıda önemli varlığa sahiptir. Roketsan’lı tüm varlıklarını; usulüne uygun şekilde ve verimli olarak kullanır, korur, geliştirir ve büyütür. Roketsan’lı, şirket kaynaklarını kullanarak elde edeceği ürünlerin, ülke çıkarlarına ve ülkenin refahına hizmet etmesini hedefler.

Kurum İçi Eşitliği Gözetmek

Şirket içi işlemlerde ve ilişkilerde eşitlik ilkesi esastır.
Roketsan’lıdan, kurum içi eşitliği gözetmesi, hiçbir zaman
ayrımcılık yapmaması, her zaman adil davranması, böylece
aidiyet ve güven duygusunu pekiştirmesi beklenir.

Çıkar Çatışmalarından Kaçınmak

Roketsan’lı; çıkar çatışmasından uzak durmayı ilke edinir, kişisel fayda sağlamak amacı ile Roketsan adını kullanmaz. Roketsan’lı; tedarikçi ve alt yüklenici firmalarla, şirket çıkarlarına ters düşen ya da vereceği kararı ve yapacağı işlemi etkileyebilecek ilişki içine girmez, şirket işlerinde kendisine veya yakınlarına çıkar sağlamaya yönelik davranışta bulunmaz ve şirket varlıklarını özel ihtiyaçları için kullanmaz.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.