BİZ KİMİZ?

Politikalarımız ve
Özdeğerlerimiz

 Roketsan Yönetim Politikası

Roketsan, Ulusal Roket ve Füze Sanayi Politikaları çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve dünya pazarındaki müşterilerinin istek ve beklentilerini yerine getirecek şekilde roket, füze ve diğer savunma sanayi ürün ve hizmetleri ile birlikte, mevcut altyapısının uygun olduğu sivil sektör ürünlerini, etik kurallara bağlı, yürürlükte olan yasalara, mevzuat şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara uygun risk temelli yaklaşımla tasarlayacak, üretecek ve zamanında teslim edecektir.

Verimliliği ve kaliteyi artırmak için sürekli iyileştirme ve ilk defada doğru üretim ilkesiyle hareket edecektir.

İnsan sağlığına ve çevreye saygılı üretim anlayışı içerisinde, tüm hedeflerine çalışanlarının mutluluğunu gözeterek ulaşacaktır.

Her Roketsan çalışanı ürünün kalitesinden ve en az maliyetle üretilmesinden doğrudan sorumludur.

 

Murat İKİNCİ
Roketsan A.Ş. Genel Müdürü

İnsan sağlığına ve çevreye saygılı ifadesinden;

 

Yaralanma ve insan sağlığının bozulmasının engellenmesi,
Çevresel kirliliğin önlenmesi ve ürünün üretilebilirliğine ilişkin güvenliğin de dahil olduğu tüm risklerin değerlendirilmesi,

Verimliliği ve kaliteyi artırmak için sürekli iyileştirme ifadesinden;

Gelişen teknolojiyi de dikkate alarak, Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Bilgi Güvenliği ve Laboratuvar yönetim sisteminin ve performansının etkinliğini ve verimliliğini arttırmak için sürekli iyileştirme

Ürünün kalitesinden… doğrudan sorumlu ifadesinden;

Görev ve sorumlulukları gereği ilgili tüm dokümanları (politika, yönetmelik, el kitabı, prosedür, talimat) öğrenerek, işlerinde verimli ve etkin bir şekilde bilgi güvenliği ilkelerine (gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik) bağlı kalarak uygulamaktan doğrudan sorumludur. 

“Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlayacak, üretecek ve zamanında teslim edecektir.” ifadesinden;

Öncelikle Roketsan’da uygulanan ve uygulanacak Yönetim Sistemi standartları olmak üzere, ürün/ hizmet ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlayacak, üretecek/ hizmet verecek ve zamanında müşteriye teslim edecek/ hizmet sağlayacaktır. 

“Etik kurallara bağlı” ifadesinden;

İnsan, İş yaşamı ve Yasa başlıkları altında Roketsan tarafından taahhüt edilmiş tarafsızlık ve tutarlılık prensibi ile etik kurallarına uyacağı,  

Roketsan çalışanları ve ilgili taraflar tarafından anlaşılması amaçlanmıştır.

Kurumsal Risk Yönetimi Politikamız;


Şirketimizin varlığını, gelişimini, devamlılığını ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek, gelecekte olması muhtemel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesini süreçlerimizle bütünleştirerek, risk yönetimini şirket kültürümüzün ayrılmaz bir bileşeni haline getirmektir.

Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası;

 

 • Bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamak,
 • İş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek,
 • Kurumun güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak,
 • Yasa ve düzenlemelere bilgi güvenliği açısından uyum sağlamak,
 • Tüm kurum çalışanlarında bilgi güvenliği farkındalığını artırmak,
 • Kurum faaliyetlerini ilgilendiren iç ve dış taraflara yönelik bilgi güvenliği hususlarını belirlemek üzere

Roketsan ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemleri ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerin elektronik bilgi güvenliği bilgi varlıklarının güvenliğini ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi  standardının gereklerini yerine getirecek şekilde sağlamayı amaçlar.

Roketsan Enerji Yönetim Politikası

Roketsan, Ulusal Roket ve Füze Sanayi Politikaları çerçevesinde, ürünlerini, tasarlarken, üretirken ve test ederken, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliği etkilerini azaltmak için enerjiyi verimli kullanmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda;

 • Yürürlükte olan yasalara, mevzuat şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara uymayı,
 • Paydaşlarının ve İlgili tarafların istek ve beklentilerini gözeterek, çalışanlarının mutluluğundan ödün vermeden, enerji tasarrufu ve verimliliği farkındalığını artırmayı,
 • Tasarladığı ve tasarlattığı ürünlerde enerji verimlilik ilkelerini gözetilmesini,
 • Mevcut altyapısını kullanırken enerji tasarrufu ve verimliliği ile ilgili ihtiyaç duyduğu kaynakları temin ederek, çalışmalarını yürütmeyi,
 • Sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşmak için risk ve fırsatlarını gözeterek enerji verimlilik performansını sürekli iyileştirmeyi,

taahhüt eder.

Özdeğerlerimiz

Milli ve Yerli

Millî ve yerli ürünlerle yurt dışı bağımlılığı en aza indirerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını sürdürülebilir şekilde karşılar ve ülke ekonomisine katkı sağlar.

Güvenilir

Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber diğer tüm paydaşları için ürün ve hizmetleriyle güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefler.

Yenilikçi

Yeni ve sıra dışı fikirlerle oyun değiştiren çözümler üretir, bu sayede dünya pazarında söz sahibi olmayı amaç edinir.

Çevik

Ülkenin ve diğer paydaşların ortaya çıkan acil ihtiyaçlarına hızla cevap verir, uzun vadede ise geleceğin ortamını öngörerek şekillendirmeyi hedefler.

Cesur ve Öncü

Ülkesi için ilkleri başararak yurt savunmasına güç katar, bu yolda hiçbir sorumluluğu almaktan çekinmez.

Çalışana Değer Veren

Şirketi geleceğe taşıyacak en önemli değerinin çalışanları olduğu bilinci ile çalışanlarının yaratıcılıklarını ortaya koyabilmelerine imkan tanır, sürekli gelişimlerini destekler, istikrarlı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.