BİZ KİMİZ?

Politikalarımız ve
Özdeğerlerimiz

 Roketsan Yönetim Politikası

Roketsan, Ulusal Roket ve Füze Sanayi Politikaları çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve dünya pazarındaki müşterilerinin istek ve beklentilerini yerine getirecek şekilde roket, füze ve diğer savunma sanayii ürün ve hizmetleri ile birlikte, mevcut altyapısının uygun olduğu sivil sektör ürünlerini, etik kurallara bağlı, yürürlükte olan yasalara, mevzuat şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara uygun risk temelli yaklaşımla tasarlayacak, üretecek ve zamanında teslim edecektir.

Verimliliği ve kaliteyi artırmak için sürekli iyileştirme ve ilk defada doğru üretim ilkesiyle hareket edecektir.

İnsan sağlığına ve çevreye saygılı üretim anlayışı içerisinde, tüm hedeflerine çalışanlarının mutluluğunu gözeterek ulaşacaktır.

Her Roketsan çalışanı ürünün kalitesinden ve en az maliyetle üretilmesinden doğrudan sorumludur.

 

Murat İKİNCİ
Roketsan A.Ş. Genel Müdürü

İnsan sağlığına ve çevreye saygılı ifadesinden;

 

Yaralanma ve insan sağlığının bozulmasının engellenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması
Çevresel kirliliğin önlenmesi ve korunması ile ürünün üretilebilirliğine ilişkin güvenliğin de dâhil olduğu tüm risklerin değerlendirilmesi
Ürünün üretilebilirliğine ilişkin güvenilirliğin de dâhil olduğu tüm risklerin değerlendirilmesi

Verimliliği ve kaliteyi artırmak için sürekli iyileştirme ifadesinden;

Gelişen teknolojiyi de dikkate alarak, kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, bilgi güvenliği, test, deney ve kalibrasyon performansının etkinliğini ve verimliliğini artırmak için sürekli iyileştirme yapılacağı,
Çalışanların yetkinliğine verdiği önem ve sürekli iyileştirme yaklaşımını şirket geneline yayma felsefesi ,

“Ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak risk temelli yaklaşımla tasarlayacak, üretecek ve zamanında teslim edecektir.” ifadesinden;

Öncelikle Roketsan’da uygulanan ve uygulanacak yönetim sistemi (ISO 9001, AS 9100, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 17025, AQAP 2110, AQAP 2310, ISO50001) standartları ve / veya spesifikasyonları olmak üzere, ürün / hizmet ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak risk temelli yaklaşımla tasarlayacağı, üreteceği / hizmet vereceği, test edeceği ve müşteriye zamanında teslim edeceği,
Bu faaliyetleri gerçekleştirirken risk temelli yaklaşımla tehlikeleri ortadan kaldıracağını ve her türlü riski azaltacak tedbirler alacağını,

Ürünün kalitesinden… doğrudan sorumlu ifadesinden;

Roketsan Çalışanları görev ve sorumlulukları gereği ilgili tüm dokümanları (Politika, yönetmelik, el kitabı, prosedür, talimat) öğrenerek, işlerinde verimli ve etkin bir şekilde, bilgi güvenliği ilkelerine (gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik) bağlı kalarak uygulamaktan doğrudan sorumlu olduğu,
Roketsan Çalışanları görev ve sorumlulukları gereği süreçlerle ilgili danışma ve katılım faaliyetlerini yerine getirmekten sorumlu olduğu ve bu konuda desteklendikleri,

 

“Etik kurallara bağlı” ifadesinden;

İnsan, İş yaşamı ve Yasa başlıkları altında Roketsan tarafından taahhüt edilmiş faaliyetlerde tarafsızlık ve tutarlılık prensibi ile etik kurallarına uyacağı,

Roketsan Çalışanları ve İlgili Taraflar tarafından anlaşılması amaçlanmıştır.

Kurumsal Risk Yönetimi Politikamız;


Şirketimizin varlığını, gelişimini, devamlılığını ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek, gelecekte olması muhtemel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesini süreçlerimizle bütünleştirerek, risk yönetimini şirket kültürümüzün ayrılmaz bir bileşeni haline getirmektir.

Roketsan Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası;

 

Roketsan Çalışanları ve İlgili Taraflar tarafından anlaşılması amaçlanmıştır.

 • Bilgilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamak,
 • İş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek,
 • Kurumun güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak,
 • Yasa ve düzenlemelere bilgi güvenliği açısından uyum sağlamak,
 • Tüm kurum çalışanlarında bilgi güvenliği farkındalığını artırmak,
 • Kurum faaliyetlerini ilgilendiren iç ve dış taraflara yönelik bilgi güvenliği hususlarını belirlemek üzere, 

 

Roketsan A.Ş.'nin tüm ana süreçleri ve bunlara ek olarak Dış Ticaret, gümrükleme , yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumlarını gerçekleştirmek için kullandığı bilgi varlıklarının güvenliğini ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının gereklerini yerine getirecek şekilde sağlamayı amaçlar.

Roketsan Enerji Yönetim Politikası

Roketsan, Ulusal Roket ve Füze Sanayi Politikaları çerçevesinde, ürünlerini tasarlarken, üretirken ve test/deney/kalibrasyon hizmetleri verirken ve destekleyen tüm süreçlerini tasarlarken, enerji performansını düzenli olarak ölçmeyi, enerjiyi verimliliğini arttırmayı, sürdürülebilir kılmayı ve enerji performansını sürekli iyileştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakları sağlar ve bunları gerçekleştirirken yasal ve diğer şartları gözetir. Her Roketsan çalışanı enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimine ilişkin belirlenen kurallara uyumdan doğrudan sorumludur. Bu doğrultuda;

 • Yürürlükte olan yasalara, mevzuat şartlarına, ulusal ve uluslararası standartlara uymayı,
 • Paydaşlarının ve İlgili tarafların istek ve beklentilerini gözeterek, çalışanlarının mutluluğundan ödün vermeden, enerji tasarrufu ve verimliliğini artırmayı,
 • Enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda çalışan farkındalığını artırmayı,
 • Tüm paydaşların enerji yönetim sistemine olan katkısını ve enerjiyi verimli kullanmalarını desteklemeyi,
 • Tasarladığı ve tasarlattığı ürünlerde enerji verimlilik ilkelerini gözetilmesini,
 • Enerji performansı üzerinde önemli etkiye sahip olması beklenen her türlü ürün, hizmet ve donanım tedariğinde enerji verimliliğini bir kriter olarak göz önünde bulundurmayı,
 • Mevcut altyapısını kullanırken enerji tasarrufu ve verimliliği ile ilgili ihtiyaç duyduğu kaynakları temin ederek çalışmalarını yürütmeyi,
 • Sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşmak için risk ve fırsatlarını gözeterek enerji verimlilik performansını sürekli iyileştirmeyi,
 • Doğal kaynakların korunması ve iklim değişikliği etkilerini azaltmaya yönelik olarak enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmeyi taahhüt eder.

Özdeğerlerimiz

Milli ve Yerli

Millî ve yerli ürünlerle yurt dışı bağımlılığı en aza indirerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını sürdürülebilir şekilde karşılar ve ülke ekonomisine katkı sağlar.

Güvenilir

Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber diğer tüm paydaşları için ürün ve hizmetleriyle güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefler.

Yenilikçi

Yeni ve sıra dışı fikirlerle oyun değiştiren çözümler üretir, bu sayede dünya pazarında söz sahibi olmayı amaç edinir.

Çevik

Ülkenin ve diğer paydaşların ortaya çıkan acil ihtiyaçlarına hızla cevap verir, uzun vadede ise geleceğin ortamını öngörerek şekillendirmeyi hedefler.

Cesur ve Öncü

Ülkesi için ilkleri başararak yurt savunmasına güç katar, bu yolda hiçbir sorumluluğu almaktan çekinmez.

Çalışana Değer Veren

Şirketi geleceğe taşıyacak en önemli değerinin çalışanları olduğu bilinci ile çalışanlarının yaratıcılıklarını ortaya koyabilmelerine imkan tanır, sürekli gelişimlerini destekler, istikrarlı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmayı hedefler.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.