MUFS
Mikro Uydu Fırlatma Sistemi

2012 yılında ülkemizin uzaya bağımsız olarak erişmesi konusunda düğmeye basıldı. 2015 yılında ROKETSAN’da Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin teşkilat yapısı kurularak, 2 yıl gibi kısa bir sürede uzay teknolojilerinin denenmesi ve sistemlere uzay tarihçesi kazandırılması amacıyla bilimsel bir sonda roketi geliştirildi ve 2017 yılında uzaya ilk kez bağımsız erişim sağlandı. 2018 yılındaki sonda roketi uçuş testlerinin de %100 başarılı olarak gerçekleştirilmesi ile kademe ayırma ve atmosfer dışında kontrollü uçuş gibi pek çok teknoloji kazanılmış oldu.

Cumhuriyetimizin 95. yılını kutladığımız 29 Ekim 2018 tarihinde ROKETSAN, Türkiye’nin uzaya bağımsız erişim yeteneğinin bir adım öteye taşınmasını hedefleyen Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS) Geliştirme Projesinin hayata geçirilmesi için Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından görevlendirildi.

Proje kapsamında, uzay teknolojilerinin denenmesi için geliştirilen dört adet sonda roketinin denemeleri 29 Ekim 2020’de başarıyla tamamlandı. Uzay Fırlatma Sistemleri ve Uzay Araçları için gerekli kritik teknolojiler, ROKETSAN mühendisleri tarafından tasarlanarak tamamen yerli imkanlarla üretildi ve bu denemeler sırasında başarıyla uzay tarihçesi kazandırıldı.

Uzay Fırlatma Sistemlerinin en önemli bileşenlerini oluşturan teknolojiler kullanılarak:

  • İtki Vektör Kontrol özelliğine sahip Katı Yakıtlı Roket Motoru,
  • İtki Vektör Kontrol ile birlikte elektromekanik kontrol tahrik sistemiyle sürülen aerodinamik hibrit kontrol,
  • İtki Vektör Kontrol özelliğine sahip Sıvı Yakıtlı Roket Motoru ile uzayda çoklu ateşleme,
  • Uzay ortamında hassas yönelim kontrolü,
  • Milli sensörler ve milli Küresel Konumlama Sistemi Alıcısı ile Ataletsel Hassas Navigasyon,
  • Uzayda kapsül ayırma,
  • Çeşitli yapısal ve kimyasal malzemeler ve ileri proses teknikleri doğrulanmıştır.

Ayrıca, söz konusu denemeler sırasında, Yıldız İzler ve Radyasyon Ölçer gibi bilimsel yükler, sonda roketlerinin faydalı yükü olarak uzay ortamına taşınmış, uzay tarihçesi kazandırılmış ve bilimsel veriler toplanmıştır.

Çok kısa bir takvimde bu başarıların sağlanmasının arkasında, SSB’nin güçlü desteği ile birlikte ROKETSAN’ın, savunma alanında 30 yılı aşkın sürede kazandığı bilgi birikiminden, altyapılardan, akademi/sanayi paydaş ekosisteminden ve ileri teknolojilere hâkim uzmanlarından kaynaklanan gücünü, uzay alanındaki sivil çalışmalara yönlendirebilme çevikliği yatmaktadır. ROKETSAN’ın, Türkiye’nin uzay yolculuğunun ilk beş yılında yazdığı başarı hikayesi, “Milli Uzay Programı”nın cesaret ve ilham kaynağı niteliğindedir.

ROKETSAN, 2026 yılından itibaren uyduları ve uzay araçlarını milli imkanlar ile yurtiçinden fırlatabilen, sivil uzay sektörünün rekabetçi oyuncularından biri olacaktır. Hedefimiz ay ve yıldızlar, gücümüz alın terimizdir.

EK Bilgiler:

Proje kapsamında yurtiçinde kurulacak Mikro Uydu Fırlatma Merkezinden 2026 yılında 400 kilometrelik dairesel yörüngeye en az 100 kilogram faydalı yükü yerleştirme yeteneğine sahip olacak olan Mikro Uydu Fırlatma Aracı (MUFA), Fırlatma Merkezi ve Ölçüm Takip Sistemlerinden oluşan MUFS’un gereksinim analizi tamamlanmış ve MUFS kavramsal tasarım faaliyetleri son aşamaya getirilmiştir. 29 Ekim 2020’de gerçekleştirilen SR 0.1 uçuş testi ve MUFS çalışmalarına ek olarak, proje kapsamında geliştirilen büyük ölçekli ve yüksek performanslı Sonda Roketi sistemi için de ön tasarım faaliyetleri başarı ile tamamlanmıştır.

2023 yılında fırlatılması hedeflenen Sonda Roketi, 300 kilometre irtifa üzerine en az 100 kilogramlık faydalı yükü çıkartma yeteneğine sahip, MUFA teknolojilerinin deneneceği bir teknoloji platformu olacaktır. Diğer taraftan, MUFA’nın birinci kademesinin yan motorlar ile desteklendiği ve daha yüksek kapasiteye (faydalı yük ve/veya yörünge irtifası) sahip bir MUFA konfigürasyonu için de çalışmalar hızlandırılmıştır.

YÜKLENİYOR

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.