BİZ KİMİZ?

Etik İlkelerimiz

Kurum Mevzuatına, Ulusal ve Uluslararası Yasalara Uymak

Roketsan; Türk kanunlarına, Uluslararası kanunlara, kural ve yönetmeliklere riayet eder, kanuna veya ahlaka aykırı davranışların ihbar edilmesini destekler, şirkete ait finansal veya teknik rapor ve kayıtların doğruluğunu kabul ve taahhüt eder. Roketsan’lı, mevzuat ve yasalar gereği hazırlanması gereken şirket ile ilgili bilgileri zamanında ve doğru olarak kaydeder ve raporlar. Bu gereklilik, çalışılan sürenin, izinlerin, gerçekleşen işletme giderlerinin, çeşitli iş sonuçlarının, gelir ve maliyetin ve diğer iş etkinliklerinin doğru bildirilmesini de içerir.

Kişisel ve Kurumsal Fikri Mülkiyet Haklarına Saygı Duymak

Roketsan, insan zihninin, düşünce gücünün yarattığı ürünler
(Patent, marka ve tasarım gibi) üzerindeki kurumsal ve kişisel fikri
mülkiyet haklarını gözetir ve korumaya alır.

Çevreye Duyarlı Olmak

Roketsan; çevreye karşı duyarlıdır, bugünün ve yarının kuşakları için çevreyi korur, yürürlükte
olan çevre koruma yasalarına ve düzenlemelerine uyar, iş güvenliği ve işçi sağlığı
mevzuatına uygun biçimde çalışır. Roketsan, çevre dostu bir kuruluş olarak, doğaya tehlikeli
atık bırakılmamasına özen gösterir.

Kurumsal ve Kişisel Gizli Bilgileri
İfşa Etmemek

Roketsan, özel faaliyet alanı nedeniyle çoğunlukla Milli, NATO, Ticari Gizli bilgiler ile Hizmete Özel bilgileri kullanır ve üretir.
Bilginin; bilmesi gereken prensibine uygun olarak etkin bir şekilde kullanımı, doğru paylaşımı, bütünlüğünün ve
erişilebilirliğinin sağlanması tüm şirket çalışanlarının öncelikli görevidir. Roketsan’lı; kurumsal ve kişisel bilgilerin
yönetimi ve gizliliğinin korunmasına yönelik oluşturulan süreçlere uygun olarak çalışır, kurumsal ve kişisel gizli
bilgilerin internet veya kamuya açık diğer ortamlara taşınmasına kesinlikle izin vermez.

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.